FLORS DE BACH

Centre de Benestar Prahna

 

 

 

Les Flors de Bach son essències naturals de flors. El nom el deuen al seu descobridor Edward Bach, qui va descobrir aquest mètode curatiu, cercant un total de 38 essències, lligades cadascuna d'elles, a una emoció.

Durant més de 70 anys les Flors de Bach han ajudat a petits i grans en tota mena de problemes emocionals, tals com l'angoixa, les pors, baixa autoestima, culpabilitat etc., sent efectives per elles mateixes i sent de gran ajuda complementant d'altres teràpies com la psicologia o donant suport en seguiments de dietes entre d'altres.

 

Per un correcte ús de les Flors de Bach es indispensable una visita amb el profesional que, tenint aquest ampli coneixement de les Flors, i tenint en compte com es desenvolupa l'entrevista, serà el que ens farà les Flors de manera personalitzada, hem de considerar que hi han casos en els que es pot arribar a afegir fins a sis essències diferents.

 

Les Flors de Bach son 100% naturals i no interaccionen ni interfereixen amb cap tipu de medicació, tant si es tradicional com si es homeopàtica. L'únic aspecte a tenir en compte es si el pacient a patit addicció a l' alcohol, ja que es fa servir una petita quantitat de brandy per la seva conservació, en aquest cas es sustitueix al brandy per vinagre.

 

Copyright © All Rights Reserved