REIKI

Centre de Benestar Prahna

 

 

Reiki és una tècnica de transferència d'energia curativa per imposició de mans. en la paraula Reiki diferenciem dues idees com a part d'un tot, d'una banda Rei significa universal, sense límits, referint-se a la part espiritual i energètica que l'envolta tot, d'altra banda Ki és l'energia vital, la qual flueix en tots els éssers vius, per tant Reiki és la unió d'aquestes dues energies. Actualment s'està utilitzant aquesta paraula per identificar el Sistema Usui de Curació Natural (Usui Shiki Ryoho), nom donat en homenatge al seu descobridor, el Dr Mikao Usui.

 

Tant la paraula com la tècnica són d'origen japonès, però la pràctica de transferència d'energia per a la sanació ve de temps molt remots. Aquesta és l'energia de la qual han parlat moltes cultures i religions, el Prahna per als hindús, Baraca per als sufis, Ruach dels hebreus, el Mana dels Kahunas, Ka per als egipcis, energia bioplàsmica dels investigadors russos, el Chi dels xinesos i l'Esperit Sant per als cristians.

 

 

Tots naixem amb l'energia Reiki, i encara que no es requereixi cap condició especial, Reiki no pot ser après mitjançant llibres, fullets, etc., Cal una iniciació o alineació per part d'un mestre Reiki, això és el que diferencia Reiki d'altres tècniques de sanació. En un tractament Reiki el terapeuta és només el canal pel qual l'Energia Universal flueix cap al pacient.

 

El camí Reiki és un camí d'expressar amor a través de l'Energia Vital Universal. Amor primerament cap a nosaltres mateixos, com a manifestacions d'aquesta energia vital, facilitant el nostre propi desenvolupament personal. I amor cap als nostres semblants quan s'actua com a canal d'aquesta energia envers ells.

 

Més Informació

La pràctica Reiki està incorporada al context de les pràctiques terapèutiques alternatives reconegudes per l'Organització Mundial de la Salut (OMS)

 

Copyright © All Rights Reserved